ornamentMain

Czujnik temperatury 03.431

Centralka temperatury z dwoma czujnikami 03.431Jako opcja do destryfikatorów możemy zastosować centralkę temperaturową.
Przy pomocy dwóch czujników temperatury centralka sprawdza temperaturę przy podłodze i suficie hali.
Jeżeli różnica temperatur jest większa od ustawionej przekaźnik powoduje włączenie destryfikatorów. Jeżeli różnica temperatur jest niższa od ustawionej przekaźnik zatrzyma wentylatory.
Przy pomocy jednego lub więcej dodatkowych regulatorów prędkości (zainstalowanych pomiędzy regulatorem temperatury a wentylatorami) można dostosować prędkość wentylatorów do wysokości oraz specjalnych obszarów hali.

Jeden czujnik umieścić około 50 cm od sufitu i jeden czujnik około 100 cm od podłogi. Czujniki nie mogą być w pobliżu przepływów powietrza, drzwi, okien, rur z wodą i innych niekorzystnych temperatur. Przewodów do czujników nie wolno kłaść razem z innymi kablami zasilania. Jeśli istnieje większe ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych, należy używać ekranowanych kabli, uziemionych po stronie regulatora. Przewody muszą mieć minimum 0,5 mm2 do 30m lub 0,75 mm2 do 45m.

 

 Typ  03.431
 Dopuszczalna temperatura otoczenia  0 °C do  +45 °C
 Temperatura przechowywania  -30°C do  +70°C
 Różnica temperatur powodująca wyłączenie   liniowa 1 K do 10 K 
 Odległość przełączania  liniowa 1 K do 10 K
 Zakres pomiaru temperatury  -20°C do +120°C
 Napięcie robocze  230 V/ 50 Hz
 Maks. dopuszczalne natężenie prądu  moc silnika 4 A, 230 V/50 Hz 
 Bezpiecznik  4 A zwłoczny
 Żywotność zgodnie z VDE 0631  min. 2 x 10  5  operacji przełączania 
 Montaż obudowy  natynkowy
 Materiał  tworzywo sztuczne
 Stopień ochrony IP  IP 54
 Klasa ochrony  II zgodnie z VDE 0700 (izolacja ochronna) 
 Waga  ok. 380 g
 Typ czujnika  KTY 10-5, czujnik półprzewodnikowy   +- 1° 
 Połączenie kablowe  przewód 2-żyłowy 0,5mm2 do 30 m; 0,75mm2 do 45 m 


Schemat poglądowy podłączenia:


Przykładowe podłączenie:


Używamy Cookies