ornamentMain

Optymalizacja istniejącego ogrzewania hali

Nasze wentylatory służące do odzysku ciepłego powietrza mogą być zamontowane w każdym czasie przy stosunkowo niskich nakładach. Zmiany w ogrzewaniu nie są konieczne, termostaty w halach automatycznie rozpoznają wzrost ciepła i będą uruchamiały ogrzewanie na krótszy czas.

Jednak wspólnie z instalatorem ogrzewania powinni Państwo sprawdzić, czy istnieją dodatkowe możliwości optymalizacji ogrzewania po zamontowaniu wentylatorów:

 • skrócenie czasu nagrzewania
 • przedłużenie czasu nocnego obniżenia temperatury
 • usunięcie kanałów dystrybucji ciepła lub żaluzji
 • zwiększenie ilości powietrza w obiegu wewnętrznym

Jakie oszczędności energii są możliwe?

Proszę podać nam wymiary państwa hali i rodzaj ogrzewania.
Idealna byłaby sytuacja, gdybyśmy znali  różnicę temperatur pomiędzy podłogą a sufitem (jeżeli to możliwe, przy temperaturach zewnętrznych poniżej zera).

Następnie określimy możliwą do osiągnięcia wartość procentową dotyczącą oszczędności energii.

Przy halach o wysokościach od 6 metrów lub różnicach temperatur od 6 stopni pomiędzy sufitem a podłogą często instalacja wentylatorów zwraca się po jednym sezonie grzewczym.
Do tego dochodzą korzyści takie jak niższa utrata ciepła przez sufit hali i krótszy czas nagrzewania.

Planowanie nowego ogrzewania hali z odzyskiem ciepłego powietrza

Ogrzewanie ciepłym powietrzem połączone z wentylatorami sufitowymi – korzyści:

Przy popularnych ogrzewaniach powietrznych połączenie ich z wentylatorami sufitowymi tworzy energooszczędny i wydajny układ:

 1. Również przy bardzo wysokich halach możliwe jest zastosowanie ogrzewania za pomocą ciepłego powietrza.
 2. Przy kalkulacjach można zminimalizować dodatki za wysokość hali.
 3. Można zastosować mniejszą ilość nagrzewnic na halę zmniejszając koszt urządzeń i instalacji.
 4. Możliwe jest uzyskanie wyższych temperatur bez powstawania w hali warstw o różnej temperaturze.
 5. W celu dystrybucji ciepła nie są konieczne drogie kanały i dysze.

Ogrzewanie promiennikowe połączone z wentylatorami sufitowymi – korzyści:

 1. Ogrzewania promiennikowe nie nagrzewają powietrza, tylko powierzchnie – podobnie jak słońce.
 2. Przy takim rodzaju ogrzewania powierzchnie pozostające „w cieniu” – tzn. pod stołami, pomiędzy regałami itd. pozostają zimne i wilgotne.
 3. Zastosowane wentylatorów pozwala na uzyskanie równomiernego ogrzewania i uniknięcia wilgoci.
Używamy Cookies