ornamentMain

Pytania i odpowiedzi

Jaki wentylator będzie odpowiedni do naszej hali?

Do dyspozycji są cztery warianty podstawowe do hal o wysokościach do 10m, 12m, 16m, 20m (lub większej wysokości, przy obniżonym sposobie montażu). Poza tym są modele destryfikatorów zabezpieczone przed wodą rozbryzgową czy uderzeniami piłek.

Kiedy będziemy potrzebowali regulatora obrotów?

Bez regulatora obrotów destryfikatory działają zawsze na najwyższych obrotach. Jeżeli hala ma wysokość ok.10 metrów, może to Państwu odpowiadać. W innych sytuacjach regulator zapewnia, aby ciepłe powietrze w przyjemny sposób docierało w dół, a pobór energii nie był zbyt duży.
Często jest sensowne za pomocą kilku regulatorów w jednej hali ustawić różną prędkość dla różnych części lub na różnych wysokościach hali.

Kiedy potrzebujemy centralki temperatury?

Nasze wentylatory pozwalają w ciągu kilku minut wyrównać nawet duże różnice temperatur. Z tego powodu wentylatory nie powinny działać w sposób ciągły. Centralka zapewnia, aby wentylatory nie pracowały za dużo ani za mało. Najczęściej wystarcza jedna centralka na halę.
Inne możliwości sterowania destryfikatorami to np.:

 • podłączenie wentylatorów do ogrzewania hali. Wentylatory działają tylko wówczas dopóki działa ogrzewanie (z możliwością zastosowania przekaźników opóźniających).

Czy przy późniejszym montażu wentylatorów muszę dokonywać zmian w istniejącym ogrzewaniu hali?

Nie. System ogrzewania hali będzie odczytywał temperaturę i automatycznie po krótszym czasie będzie przełączał układ w tryb oszczędzania energii.
Tak więc nasze wentylatory przemysłowe / destryfikatory można zamontować już do istniejącego ogrzewania hali bez konieczności modyfikowania go. Zyskamy:

 • skrócenie czasu nagrzewania
 • przedłużenie nocnego obniżenia temperatury
 • usunięcie lub wyłączenie kanałów rozprowadzających
 • regulacja dysz / żaluzji: ciepłe powietrze nie musi być skierowane z wylotu poziomo na pracowników

Czy odzysk ciepłego powietrza ma sens gdy otwierane są drzwi?

Wentylatory służące do odzysku ciepłego powietrza mają szczególny sens przy często otwieranych drzwiach hal. Wpływające zimne powietrze tworzy „jezioro” przy podłodze i jest szkodliwe dla pracowników, części i maszyn.
Nasze wentylatory niwelują ten problem w krótkim czasie i wyrównują temperatury.

W zależności od sytuacji na miejscu możecie państwo zoptymalizować sterowanie wentylatorem w stosunku do drzwi hal:

 1. Wyłączniki przy drzwiach w razie otwarcia drzwi wyłączają wentylatory, dzięki czemu ciepłe powietrze nie jest wypychane na zewnątrz.
 2. Gdy pracownicy znajdujący się blisko otwartych drzwi cierpią z powodu napływającego zimnego powietrza, wentylator w tym rejonie pomaga znacznie poprawić sytuację.
 3. Po zamknięciu drzwi hali wentylatory mogą od razu wystartować (szybciej niż przy sterowaniu termostatem) i niezwłocznie zredukować zimno panujące przy podłodze.

Czy wentylator do pracy w lecie i w zimie powinien mieć dwa kierunki obrotów?

W pomieszczeniach mieszkalnych może mieć to sens, w naszym wypadku, a więc w halach przemysłowych – nie. Zarówno w lecie jak i w zimie prawidłowy kierunek ruchu powietrza to od góry w dół. W innym wypadku przenikanie temperatury przez dach i ściany nie pozwalałoby na osiągnięcie żądanego efektu.

Chcemy wykorzystać odzysk ciepłego powietrza nie po to aby zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, ale aby uzyskać podwyższenie temperatury w pomieszczeniu.
Proszę ustawić termostat w państwa ogrzewaniu np. o 2 stopnie wyżej. Gdy dzięki wentylatorom uzyskacie wzrost temperatury o 5 stopni, pozostaną jeszcze 3 stopnie do zaoszczędzenia na kosztach ogrzewania.

Ustawiliśmy regulator obrotów na minimum. Czy istnieje możliwość, aby jeszcze bardziej obniżyć obroty wentylatora?

Nasze regulatory mają możliwość wewnętrznej regulacji minimalnych obrotów. Proszę postępować zgodnie z instrukcją.

Niektórzy goście hal tenisowych nie lubią odgłosów przeszkadzających w grze. Jakie są doświadczenia w praktyce?

Otarte wentylatory sufitowe są bardzo ciche i w żaden sposób nie przeszkadzają. Popularne w halach sportowych nasze wentylatory typu 03.291 wyregulowane w odpowiedni sposób wywołują delikatny „szum”, który według naszych doświadczeń nie stwarza żadnych problemów.
 

Jakie jest zużycie prądu w praktyce przy odzysku ciepłego powietrza?

Przykład: instalacja składa się z dziesięciu wentylatorów 03.210 o mocy 75W każdy.
Wentylatory przy wysokości pomieszczenia 7 metrów zostały ustawione na 80%.
Regulator włącza wentylatory średnio na 3 godziny pracy w dni robocze.

Z tego zużycie prądu wynosi:
10 x 75 x 0,8 x 3/1000 = 1,8 kilowatogodzin dziennie.

Jak w prosty sposób mogę obliczyć oszczędności na kosztach ogrzewania?

1) Oszczędności z powodu wyrównania temperatur pomiędzy sufitem a podłogą

Czynniki, które wpływają na straty cieplne w pomieszczeniach to między innymi:

 • ocieplenie dachu – im słabsze, tym większe straty ciepła
 • im wyższa wysokość pomieszczeń – tym więcej ciepła musi zostać wytworzone, aby sukcesywnie od góry ogrzać pomieszczenie i dopiero po ogrzaniu górnych partii ciepłe powietrze dociera do wysokości podłogi /przebywania ludzi, gdzie to ciepło jest potrzebne


Żeby wyliczyć potencjalne oszczędności na ogrzewaniu możemy posłużyć się prostym wyliczeniem, które bazuje na założeniu, że podniesienie temperatury o 1 stopień, wymaga zwiększenia nakładów na ogrzewanie o 6%.

W celu wyliczenia oszczędności obliczamy różnicę temperatur na obiekcie i zakładamy, że po zastosowaniu destryfikatorów ta różnica się zniweluje to znaczy, ciepłe powietrze z góry zostanie zepchnięte ku dołowi, dzięki czemu temperatura w dolnych partiach wzrośnie, a w cały obiekcie temperatura zostanie wyrównana.

Tutaj wyliczenie:

Proszę w okresie grzewczym sprawdzić temperaturę ok.40cm pod sufitem hali (T1) i 40 cm nad podłogą (T2).

Wzór wyliczenia: (T1-T2-1):2 x 6 = oszczędności w procentach.

Opis uzupełniający

Od temp. T1 i T2 odejmujemy dodatkowo 1 /stopień/, tak aby zniwelować ewentualne błędy pomiarowe. Następnie wynik dzielimy na pół, czyli uzyskujemy liczbę mówiącą o jaką wartość wzrośnie nam temperatura w pomieszczeniu. Następnie ten wynik mnożymy przez 6 (procent potrzebnych dodatkowo do podgrzania powietrza o jeden stopień)

Przykład:
T1 (temperatura przy suficie) = 27°    

T2 (temperatura nad podłogą) = 18°
(27-18-1):2 x 6 = 9° różnicy temp. minus 1 (niwelacja błędów pomiarowych) = 8° różnicy temperatury między sufitem a podłogą.

27-18-1 = 8° różnicy temperatur, które teraz dzielimy na pół

8 : 2 = 4° czyli uzyskujemy wyrównanie temp. w całym obiekcie, co daj nam wzrost temperatury w tym przypadku o 4°

Wynik 4° mnożymy przez 6% (ewent. zwiększenie kosztów ogrzewania, aby uzyskać tak podwyższoną temperaturę).

Daje to łącznie24% dodatkowych kosztów na ogrzewaniu, aby uzyskać taki wynik.

 
Proszę mieć na względzie temperaturę zewnętrzną podczas pomiaru: przy temperaturze zewnętrznej 5° (ważona średnia) uzyskacie wartość szacunkową przeciętnego okresu grzewczego. Przy niższych temperaturach wzrastają różnice temperatur i wzrastają tym samym oszczędności.
 

2) Oszczędności z powodu mniejszych strat ciepła przy suficie hali.

Oszczędności wynikają z niższej temperatury sufitu hali. Dokładniej mówiąc, zachowują się proporcjonalnie do obecnej różnicy pomiędzy temperaturą wewnętrzną a zewnętrzną.
Przykład: przy zewnętrznej temperaturze 2°C wentylatory redukują temperaturę w pobliżu sufitu z 27 na 20°

Sposób liczenia: 100 – (różnica po / różnica przed * 100)
Przykład: 100 – (18/25*100) = 28
Straty ciepła przez sufit są redukowane o 28%
 

3) Pozostałe oszczędności wynikające z powodu zastosowania wentylatorów sufitowych:

Inne oszczędności są możliwe w różnych przypadkach i należy je sprawdzić wspólnie z państwa fachowcem od ogrzewania:

 • krótsze czasy nagrzewania
 • większe obniżenie kosztów ogrzewania w nocy
 • demontaż lub odłączenie kanałów rozprowadzających
 • lepsza cyrkulacja powietrza
 

Jak długo trwa, aż powietrze spod sufitu zostanie równomiernie rozprowadzone po całej hali?

Nasz sposób planowania jest taki, że zróżnicowanie temperatur zostaje usunięte po 10 minutach. A więc w krótkim czasie uzyskujecie państwo 100% możliwych oszczędności.
Jest to też ważne w celu usunięcia zimna po otwarciu drzwi hali.

W naszej hali mamy mało miejsca z powodu suwnicy. Czy istnieje możliwość skrócenia wysokości wentylatora?

Wentylator 03.231 posiada wysokość 45cm. Przy fachowym wykonaniu według naszych instrukcji istnieje możliwość skrócenia wentylatorów typów 03.210 do 30cm.

Czy mogę destryfikator zamocować niżej na łańcuchu?

Przy wentylatorach otwartych z mocowaniem na drążku (np. 03.210) nie jest to technicznie możliwe i nie wolno tego w żadnym wypadku próbować! Przy fachowym wykonaniu możliwa jest jednak wymiana drążka na dłuższy.
Nasze zamknięte wentylatory np. typu 03.291 są dostarczane z trzema łańcuchami o długości po 1m. Przy fachowym wykonaniu i przestrzeganiu przepisów BHP możliwe jest zastosowanie dłuższych łańcuchów.

Czy wentylatory wzniecają pył?

Za pomocą naszych bezstopniowych regulatorów obrotów istnieje możliwość dopasowania obrotów do indywidualnych potrzeb. W ekstremalnych wypadkach może być tak, że strumień powietrza prawie niezauważalnie dociera do podłogi. Jednak w zwykłych sytuacjach zakres regulacji w zupełności wystarcza.

Jak wygląda bezpieczeństwo odnośnie waszych wentylatorów?

Z samych tylko względów bezpieczeństwa doradzamy montaż na wysokości 10m tylko takich wentylatorów, które zostały do tego celu skonstruowane. Połączenia śrubowe i złącza są u nas wielostronnie zabezpieczone i zaprojektowane do przemysłowego użytku. Poza tym wszystkie nasze wentylatory mają linkę zabezpieczającą łączącą oś silnika z sufitem hali.

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie nasze wentylatory są dostarczane w postaci zmontowanej (z wyjątkiem piór).
Regularne testy w niezależnych instytutach badawczych stanowią dla nas ważną podstawę, przy czym nasze własne wymagania są najczęściej dużo wyższe.

Używamy Cookies