ornamentMain

Jak w prosty sposób obliczyć oszczędności na kosztach ogrzewania?

1) Oszczędności z powodu wyrównania temperatur pomiędzy sufitem a podłogą

Czynniki, które wpływają na straty cieplne w pomieszczeniach to między innymi:

  • ocieplenie dachu – im słabsze, tym większe straty ciepła
  • im wyższa wysokość pomieszczeń – tym więcej ciepła musi zostać wytworzone, aby sukcesywnie od góry ogrzać pomieszczenie i dopiero po ogrzaniu górnych partii ciepłe powietrze dociera do wysokości podłogi /przebywania ludzi, gdzie to ciepło jest potrzebne/


Żeby wyliczyć potencjalne oszczędności na ogrzewaniu możemy posłużyć się prostym wyliczeniem, które bazuje na założeniu, że podniesienie temperatury o 1 stopień, wymaga zwiększenia nakładów na ogrzewanie o 6%.

W celu wyliczenia oszczędności obliczamy różnicę temperatur na obiekcie i zakładamy, że po zastosowaniu destryfikatorów ta różnica się zniweluje to znaczy, ciepłe powietrze z góry zostanie zepchnięte ku dołowi, dzięki czemu temperatura w dolnych partiach wzrośnie, a w cały obiekcie temperatura zostanie wyrównana.

Tutaj wyliczenie:

Proszę w okresie grzewczym sprawdzić temperaturę ok.40cm pod sufitem hali (T1) i 40 cm nad podłogą (T2).

Wzór wyliczenia: (T1-T2-1):2 x 6 = oszczędności w procentach.

Opis uzupełniający

Od temp. T1 i T2 odejmujemy dodatkowo 1 /stopień/, tak aby zniwelować ewentualne błędy pomiarowe. Następnie wynik dzielimy na pół, czyli uzyskujemy liczbę mówiącą o jaką wartość wzrośnie nam temperatura w pomieszczeniu. Następnie ten wynik mnożymy przez 6 (procent potrzebnych dodatkowo do podgrzania powietrza o jeden stopień)
 

Przykład:

T1 (temperatura przy suficie) = 27°      
T2 (temperatura nad podłogą) = 18°
(27-18-1):2 x 6 = 9° różnicy temp. minus 1 (niwelacja błędów pomiarowych) = 8° różnicy temperatury między sufitem a podłogą.
27-18-1 = 8° różnicy temperatur, które teraz dzielimy na pół
8 : 2 = 4° czyli uzyskujemy wyrównanie temp. w całym obiekcie, co daj nam wzrost temperatury w tym przypadku o 4°
Wynik 4° mnożymy przez 6% (ewent. zwiększenie kosztów ogrzewania, aby uzyskać tak podwyższoną temperaturę).
Daje to łącznie 24% dodatkowych kosztów na ogrzewaniu, aby uzyskać taki wynik.

Proszę mieć na względzie temperaturę zewnętrzną podczas pomiaru: przy temperaturze zewnętrznej 5° (ważona średnia) uzyskacie wartość szacunkową przeciętnego okresu grzewczego. Przy niższych temperaturach wzrastają różnice temperatur i wzrastają tym samym oszczędności.
 

2) Oszczędności z powodu mniejszych strat ciepła przy suficie hali.

Oszczędności wynikają z niższej temperatury sufitu hali. Dokładniej mówiąc, zachowują się proporcjonalnie do obecnej różnicy pomiędzy temperaturą wewnętrzną a zewnętrzną.
Przykład: przy zewnętrznej temperaturze 2°C wentylatory redukują temperaturę w pobliżu sufitu z 27 na 20°

Sposób liczenia: 100 – (różnica po / różnica przed * 100)
Przykład: 100 – (18/25*100) = 28
Straty ciepła przez sufit są redukowane o 28%
 

3) Pozostałe oszczędności wynikające z powodu zastosowania wentylatorów sufitowych:

Inne oszczędności są możliwe w różnych przypadkach i należy je sprawdzić wspólnie z państwa fachowcem od ogrzewania:

  • krótsze czasy nagrzewania
  • większe obniżenie kosztów ogrzewania w nocy
  • demontaż lub odłączenie kanałów rozprowadzających
  • lepsza cyrkulacja powietrza
Używamy Cookies