ornamentMain

Prasa

Prasa fachowa

Instytut wyposażenia technicznego budynków Drezno - Uniwersytet Kassel:
„Analiza całościowa wydajności cieplnej hal”“Ogrzewania bazujące na ciepłym powietrzu. Wzrost temperatury zależy tutaj w bardzo dużym stopniu od przemieszania powietrza w pomieszczeniu. Można tutaj jasno uwidocznić, że ruch powietrza  przy dodatkowo zamontowanych wentylatorach sufitowych powoduje znacznie mniejszy przyrost temperatury wraz z wysokością pomieszczania w porównaniu z pomiszczeniami bez wentylatorów."


Figawa – niemieckie stowarzyszenie firm instalatorskich Wod-kan:
„Analiza wydajności energii w halach – najważniejsze punkty”Figawa w tym raporcie odnosi się do wyżej wymienionych badań i do „porównania systemów ogrzewania hal”. Układom ogrzewania z dodatkowymi wentylatorami sufitowymi przyznaje wysoką do bardzo wysokiej wydajności.
 

Portal Energie.de:
“Słońce pod dachem hali” (Klaus Joop)

“Przy montażu układów ogrzewania za pomocą ciepłego powietrza niezwykle pomocny jest montaż wentylatorów sufitowych. W ten sposób ciepłe powietrze spod sufitu jest w sposób efektywny i delikatny kierowane w dół i prawie zupełnie wyklucza się różnice temperatur na różnych wysokościach.”


Bawarski Urząd Krajowy d.s. Ochrony środowiska
“Racjonalne wykorzystanie energii w przemyśle maszynowym”"Rozwarstwieniu temperatur można (jak w badanym zakładzie) zapobiec poprzez wentylatory sufitowe, a tym samym osiągnąć równomierne rozprowadzanie ciepła. Redukuje się też utraty ciepła poprzez dach hali”.


Doradztwo techniczne Izby Rolniczej Rheinland:
“Jaką temperaturę “widzi” moja uprawa?”

(Otto Domke, Markus Fischer)“Od momentu zastosowania wentylatorów nie powstawały różnice temperatur.”


Instalator austriacki:
“Oszczędzić 25% energii ogrzewania”

“Studium przypadku z zakładu w Duport pokazało oszczędności w wysokości 22%. Ekonomiczne wyliczenie udowodniło, że całkowity koszt urządzeń włącznie z montażem zwrócił się za niecały rok”.
 

Kongress Uponor 2011:
„Porównanie systemów ogrzewania hal”

(Dr. Michael Günther)“Ten współczynnik temperatury powietrza w pomieszczeniu można zredukować za pomocą żaluzji wewnętrznych z zasysaniem powiertza wtórnego lub lepiej za pomocą wentylatorów sufitowych do około  0,2-0.5K/m .”
 

Agencja Energii kraju związkowego Nordrhein-Westfalen:
“Ogrzewanie hal i wysokich pomieszczeń”

“Pomoc oferuje tutaj montaż wentylatorów sufitowych. Przy optymalnym rozłożeniu i ustawieniu odpowiednich obrotów wentylatory te mogą obniżyć różnice temperatur pomiędzy sufitem a podłogą od 1,5 °C do 2 °C .”


Stowarzyszenie niemieckich firm branży instalatorskiej:
“Ogrzewanie budynków komercyjnych”

“W hali o wysokości 10m temperatura w rejonie przebywania ludzi wynosi 19°C, pod dachem 28°C. Jednym z najprostszych i najtańszych rozwiązań służących do eliminacji tego problemu jest zastosowanie wentylatorów sufitowych”.


Fleckvieh-Welt 3/2006:
“Wentylatory sufitowe”“Dym w krótkim czasie (ok 1 minuty) został rozdmuchany po całej oborze. Do tego dochodzi jeszcze prawie bezgłośny ruch powietrza przyjemny dla ludzi i zwierząt. Wynik: bardzo warte polecenia!


Czasopismo Tennis aktuell 11/2008:
“Przemysłowe wentylatory sufitowe redukują koszty ogrzewań w halach tenisowych”“Termostat ogrzewania hali rozpoznaje szybsze nagrzewanie się pomieszczenia i uruchamia ogrzewanie na krótszy czas”.
 

Czasopismo TENNIS Zeitung 4/2008:
“Redukcja kosztów ogrzewania”

“Bez zmian w istniejącej instalacji grzewczej, dzięki zastosowaniu destryfikatorów można zaoszczędzić znaczną część kosztów związanych z ogrzewamniem”.

Używamy Cookies