tel. (14) 620-11-55
Strona główna»Dla projektanta
Dla projektanta

Wybór typu urządzenia 

Do odzysku ciepłego powietrza w halach przewidziane są nasze wentylatory przemysłowe

- hale o wysokości do 10 metrów - destryfikatory model 03.210 do 03.222
- hale o wysokości do 16 metrów - destryfikator model 03.291
- hale o wysokości do 14 metrów - destryfikator z IP54 model 03.310
- hale o wysokości do 20 metrów - destryfikator z IP54 model 03.312

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora

Kalkulator znajduje się na stronie producenta - tutaj bezpośredni link:
https://fenne-kg.de/auslegung/


Jest to wersja niemiecka, więc krótka instrukcja poniżej:

W dziale ONLINE-AUSLEGUNGSTOOL
Należy wpisać: Hallentyp - wybrać typ hali; Grundflache - powierzchnia całkowita; Hallenhohe - wysokość hali; Temperatur Soll - oczekiwana temperatura
Następnie przycisnąć: Jetzt berechnen


Zawieszanie modeli 03.210-03.260 na łańcuchach jest niedozwolone!

Następujące modele mają izolację klasy IP54 przeciw wodzie i pyłowi:
IPx4 – ochrona przed wodą rozbryzgową, IP5x – ochrona przed pyłem
03.222 – klasa IP54, wysokość 69cm
03.308 – klasa IP54

Do odzysku ciepłego powietrza w halach o wysokości do 16m:
03.291 – wentylator sufitowy z siatką ochronną, kompletnie zmontowany

Przykładowe propozycje rozmieszczenia wentylatorów

Idealnym rozwiązaniem jest równomierne rozmieszczeni wentylatorów. Należy podzielić pomieszczenie na możliwie równe czworoboki w ilości odpowiadającej wyliczonej liczbie wentylatorów. Teraz w środku każdego czworoboku należy umieści jeden wentylator.

Jeżeli podzielenie na równe kwadraty jest niemożliwe, proszę podzielić pomieszczenie jak na przykładowym obrazku powyżej.

Ważne! Część wentylatorów powinna być zamontowana jak najbliżej sufitu, aby pod sufitem nie powstała „poduszka cieplna”.

 

Dobór ilości wentylatorów

Do celów ogrzewania w zależności od warunków na każde 125 m2 do 250m2 powinien przypadać jeden wentylator.
Aby ustalić odpowiednią ilość wentylatorów proszę poprowadzić prostą kreskę od wysokości pomieszczenia do planowanej temperatury.

 

Wysokość pomieszczenia

Wysokość wyrzutu wentylatora bez podziału pomieszczenia na warstwy temperaturowe wynosi:
03.210-03.222 – maksymalnie 10m
03.290 – maksymalnie 16m
 

Również w wyższych pomieszczeniach możliwy jest całkowity obieg powietrza w wypadku montażu na zróżnicowanych wysokościach.

W razie gdyby montaż na zróżnicowanych wysokościach nie był możliwy (np. w magazynach wysokiego składowania), można zastosować urządzenie 03.291 umożliwiające montaż w pozycji ukośnej na ścianach bocznych.